ไอเท็มลึกลับที่เรียกว่า Arcane Forge ปรากฏใน Valdrakken ใน World of Warcraft: Dragonflight Public Test Realm สำหรับแพตช์ 10.1.7 แม้ว่าจะยังไม่ทราบจุดประสงค์ของไอเท็ม แต่ผู้เล่นสงสัยว่าไอเท็มนี้จะมีบทบาทสำคัญในการอัปเดตเนื้อหา World of Warcraft ครั้งต่อไป ขณะนี้ World of Warcraft

Read More